+31 6 22 69 90 93 jurriaan@artemas.eu

Jurriaan Cals

Interim manager, Organisational Development, HSEQ, project management, Safety 2, Business Consultant, Organisatieactivist, Rijnlander.

Als medeoprichter van Artemas en COOPRijnlands wil ik een bijdrage leveren om de wereld veiliger te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid een gevolg is van de basisbesturingsfilosofie (cultuur) die je als organisatie kiest. Die keuze heeft namelijk specifiek gedrag op de werkvloer tot gevolg en dat is wel of niet veilig.

Als Rijnlanders (Artemas, Safety Port of Rotterdam, COOPRijnlands, DeLimes) willen wij dat Nederland Rijnlandser wordt.

Omdat Rijnlandse organisaties:
– echt zorgen voor arbeidsveiligheid omdat medewerkers hun hersens moeten blijven gebruiken en niet blind regels en procedures moeten volgen;
– leuker zijn om in te werken (je wordt uitgedaagd, je aanwezigheid doet ertoe, meer plezier, minder ziekteverzuim);
– niet de beste organisatie van het land willen zijn maar de beste organisatie voor het land;
– mvo geori├źnteerd zijn;
– de medewerker in staat stellen weer vakman te zijn;
– innovatie en leren voorop stellen in de manier van organiseren;
– ruimte laten aan de vakman om betekenisvolle dingen te doen;
– organiseren voorop stellen en niet managen;
– meer doen met minder.

Artemas richt zich op het opzetten van veiligheidsmanagementsystemen die niet alleen op papier veiligheid opleveren, ondersteuning bij projectmanagement en het opleiden en trainen van werknemers op het gebied van veiligheid. Daarnaast richten wij ons op crisismanagement, zowel de voorbereiding op- als het optreden tijdens een crisissituatie.

Vanuit Artemas werken we in de COOPRijnlands aan organisatieontwikkeltrajecten. Wat wij zien is dat de basisbesturingsfilosofie die je als organisatie kiest om je bedoeling vorm en inhoud te geven een bepaald gedrag op de werkvloer oplevert (de cultuur). Die keuze is bepalend voor het al dan niet veilig handelen en werken.
Ook in het programma www.newviewsafety.nl besteden we daar aandacht aan en gaan we met de deelnemers verkennen wat een andere manier van organiseren betekent voor de organisatie.